Банкротство

Банкротство - быстрый и законный путь попрощаться с долгами и начать новую жизнь. Успех в достижении результата зависит от правильного выбора специалиста. Наши юристы - это профессионалы с высокой квалификацией и многолетним опытом. Напишите нам прямо сейчас и узнайте как избавиться от долгов.

Подать заявку
Физические лица
перейти
Юридические лица
перейти
Необходимые документы
перейти

Физические лица

Подача документов на банкротство
 1. Долг превышает 5000 евро
  1. Пакет «минимум» - стоимость 400 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности. Клиент готовит все документы самостоятельно, оплачивает все пошлины и подает весь пакет документов в суд.
  2. Пакет «средний» - стоимость 500 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности и помогаем получить электронные документы. Клиент собирает все остальные документы, оплачивает все пошлины и подает весь пакет документов в суд.
  3. Пакет «максимум» - стоимость 800 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности и собираем все необходимые документы, также подаем их в суд на основании нотариальной доверенности. Клиент оплачивает все пошлины.
 2. Долг менее 5000 евро - Необходима консультация, после чего будет предложено оптимальное решение по вашему вопросу.

Юридические лица

Подача документов на банкротство
 1. Банкротство
  1. Пакет «минимум» - стоимость 500 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности. Клиент готовит все документы самостоятельно, оплачивает все пошлины и подает весь пакет документов в суд.
  2. Пакет «средний» - стоимость 800 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности и помогаем получить электронные документы. Клиент собирает все остальные документы, оплачивает все пошлины и подает весь пакет документов в суд.
  3. Пакет «максимум» - стоимость 1200 €. Мы готовим заявление о неплатежеспособности и собираем все необходимые документы, также подаем их в суд на основании нотариальной доверенности. Клиент оплачивает все пошлины.
 2. Кредитор подает на должника заявление о его неплатежеспособности - Необходима консультация, после чего будет предложено оптимальное решение по вашему вопросу.

 

Реквизиты

Для оплаты депозита 
Как юридическим, так и физическим лицам - в размере двух минимальных зарплат EUR 1000,00.
Saņēmējs: Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 90001287943
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)
Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā: 
[VĀRDS UZVĀRDS; NOSAUKUMS], [personas kods; reģistrācijas numurs], depozīts.


Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta Nr. LV55TREL1060190911200
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: [VĀRDS UZVĀRDS; NOSAUKUMS], [personas kods; reģistrācijas numurs], valsts nodeva par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu.

Необходимые документы

Список документов для физических лиц 
 1. Saistību apliecinoši dokumenti (līgumi (aizdevuma, kredīta, līzinga), pretenzijas par parāda samaksu, tiesu spriedumi, tiesu izpildītāju paziņojumi par parāda nokārtošanu un tml. dokumenti);
 2. Ienākumus apliecinoši dokumenti (izziņa no VSAA par nomaksātajiem nodokļiem pēdējos 6-12 mēnešus, izziņa no darba vietas par darba algu, depozīta līgumi, akciju iegādes dokumenti un tml.);
 3. Izziņa no Latvijas Bankas par saistībām;
 4. Izziņa par deklarēto dzīves vietu;
 5. VID izziņa ka reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs;
 6. Izziņa no CSDD par transportlīdzekļiem;
 7. Izziņa no Zemesgrāmatas vai Tiesu administrācijas par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
 8. Izziņa no Uzņēmumu Reģistra par piederošajām kapitālsabiedrībām;
 9. Bankas kontu izdrukas.

Maksātnespējas procesu uzsākot būs jāiemaksā depozīta kontā administratora vienreizējo amata atlīdzību EUR 1000,00 apmērā.
Valsts nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā EUR 70,00.

Контакты

 • Adrese: Tērbatas iela 41/43-2, Rīga, LV-1011
 • E-mail: info@bankrotet.lv
 • Talr.: +371 29488401

Подать заявку

Приложить документы:
phone Piezvanīt