Maksātnespēja

Maksātnespēja - ātrs un likumisks ceļš šķirties no parādiem un sākt jaunu dzīvi. Rezultāta sasniegšanas panākumi ir atkarīgi no pareizas speciālista izvēles. Mūsu juristi- ir augstas kvalifikācijas profesionāļi ar ilgu gadu pieredzi. Rakstiet mums nekavējoties un uzziniet kā tikt vaļā no parādiem.

Iesniegt pieteikumu
Fiziskās personas
apskatīt
Juridiskās personas
apskatīt
Nepieciešamie dokumenti
apskatīt

Fiziskās personas

Dokumentu iesniegšana bankrota procedūrai

 1. Parādsaistības ir ielākas par 5000 eiro
  1.1. Pakalpojumu apjoms «minimums» - maksā 400. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai. Kients sagatavo visus dokumentus patstāvīgi, apmaksā visas nodevas un iesniedz visu nepieciešamo dokumentu paketi tiesā.
  1.2. Pakalpojumu apjoms «vidējais» - maksā 500 €. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai un palīdzam elektroniski saņemt dokumentus. Klients sagatavo visus pārējos nepieciešamos dokumentus, nomaksā visas nodevas un iesniedz visu nepieciešamo dokumentu paketi tiesā.
  1.3. Pakalpojumu apjoms «maksimums» - maksā 800 €. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai un sagatavojam iesniegšanai tiesai visus nepieciešamos dokumentus, kā arī saskaņā ar notariāli izsniegtu pilnvaru iesniedzam dokumentu paketi tiesā. Klients apmaksā visas nodevas.
 2. Parādsaistības mazākas par 5000 eiro - Nepieciešama konsultācija, pēc kuras tiks piedāvāts optimālais jūsu jautājuma risinājums.

Juridiskās personas

Dokumentu iesniegšana bankrota procedūrai
 1. Maksātnespēja
  1.1. Pakalpojumu apjoms «minimums» - maksā 500. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai. Kients sagatavo visus dokumentus patstāvīgi, apmaksā visas nodevas un iesniedz visu nepieciešamo dokumentu paketi tiesā.
  1.2. Pakalpojumu apjoms «vidējais» - maksā 800 €. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai un palīdzam elektroniski saņemt dokumentus. Klients sagatavo visus pārējos nepieciešamos dokumentus, nomaksā visas nodevas un iesniedz visu nepieciešamo dokumentu paketi tiesā.
  1.3. Pakalpojumu apjoms «maksimums» - maksā 1200 €. Mēs gatavojam pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai un sagatavojam iesniegšanai tiesai visus nepieciešamos dokumentus, kā arī saskaņā ar notariāli izsniegtu pilnvaru iesniedzam dokumentu paketi tiesā. Klients apmaksā visas nodevas. 
 2. Kreditors iesniedz pieteikumu par parādnieka maksātnespēju - Nepieciešama konsultācija, pēc kuras tiks piedāvāts optimālais jūsu jautājuma risinājums.

Rekvizīti

Depozīta samaksai
Gan juridiskām, gan fiziskām personām - divu minimālo mēnešalgu EUR 1000,00 apmērā
Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 90001287943
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) F22010010)
Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:
[VĀRDS UZVĀRDS; NOSAUKUMS], [personas kods; reģistrācijas numurs], depozīts

 

Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta Nr. LV55TREL1060190911200
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: [VĀRDS UZVĀRDS; NOSAUKUMS], [personas kods; reģistrācijas numurs], valsts nodeva par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu.

 

Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai

Dokumentu saraksts fiziskas personas maksātnespējas procesam
 1. Saistību apliecinoši dokumenti (līgumi (aizdevuma, kredīta, līzinga), pretenzijas par parāda samaksu, tiesu spriedumi, tiesu izpildītāju paziņojumi par parāda nokārtošanu un tml. dokumenti);
 2. Ienākumus apliecinoši dokumenti (izziņa no VSAA par nomaksātajiem nodokļiem pēdējos 6-12 mēnešus, izziņa no darba vietas par darba algu, depozīta līgumi, akciju iegādes dokumenti un tml.);
 3. Izziņa no Latvijas Bankas par saistībām;
 4. Izziņa par deklarēto dzīves vietu;
 5. VID izziņa ka reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs;
 6. Izziņa no CSDD par transportlīdzekļiem;
 7. Izziņa no Zemesgrāmatas vai Tiesu administrācijas par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
 8. Izziņa no Uzņēmumu Reģistra par piederošajām kapitālsabiedrībām;
 9. Bankas kontu izdrukas.

Maksātnespējas procesu uzsākot būs jāiemaksā depozīta kontā administratora vienreizējo amata atlīdzību EUR 1000,00 apmērā.
Valsts nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā EUR 70,00.

Kontakti

 • Adrese: Tērbatas iela 41/43-2, Rīga, LV-1011
 • E-mail: info@bankrotet.lv
 • Talr.: +371 29488401

Iesniegt pieteikumu

Pievienot dokumentus:
phone Piezvanīt